• DEMO

  ukázka
  Opište černě napsaný text - pozor na velká a malá písmena Ochrana proti spamu
  - opište prosím černě psaný text.
  Rozlišujte velká a malá písmena.

  kód obrázku pro HTML s vloženým php: <?php
  $rt=_random_text(6); // 6 náhodných znaků php fci _random_text() si stáhněte zde
  $crypt="captcha"; // cryptovací slovo
  $rt_pass=sha1($rt.$crypt); // kod pro ověření

  if(!isset($_POST["kod"])) { //pokud neni zaslan kod zobrazim formular
  ?>
  <form action="" method="post"> <img width="300" src="/script/WRS_img_gen.php?Text=<?php echo $rt; ?>" alt="Opište černě napsaný text - pozor na velká a malá písmena" />
  <input  type="text" value="" name="kod" >
  <input  type="hidden" value="<?php echo $rt_pass; ?>" name="kod_pass" >
  <input type="submit" value="submit"></form>
  <?php } else {
  // zadan kod
  if (sha1($_POST["kod"].$crypt)==$_POST["kod_pass"])
  echo "<h2 class=\"ok\">OK správný kód!<h2>";
  else
  echo "<span class=\"error\">Ověřovací kód se neschoduje! Zkuste znovu.</span>";
  }
  ?>

  stáhněte ukázku (Download zdroj)

code WRS vyroba-www.cz - Copyright © 2010-2011